Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

.Trivselspolitik – Løgstrup Skole I skole, SFO og Klub har de voksne et overordnet ansvar for at skabe et miljø, hvor alle børn trives. Hjemmene giver deres støtte og opbakning til dette arbejde. Status: • På Løgstrup skole tager de voksne sig af, når et barn giver udtryk for, at det ikke trives. • Skole- og fritidspersonale mødes jævnligt, for at støtte op om denne proces ved at se ”det hele barn” • På skolen har klasselæreren / kontaktpædagoger og i klubben pædagogiske kontaktpersoner først og fremmest ansvar for barnets trivsel, og støttes i denne opgave ved inddragelse af: skolepsykolog og øvrige PPLkonsulenter, AKT-lærere, cockpitpersonale og ledelsen samt forældrene. • På skolen arbejder vi meget med at skabe et godtog trygt miljø ved at medinddrage eleverne i ansvaret for skolens fysiske og psykiske miljø, og ved at knytte venskabsbånd mellem eleverne. I den sammenhæng skal nævnes: • Elevmægling, legepatrulje, skolepatrulje, dukseordninger, venskabsklasser, ryste sammentur for overbygningen, klassearrangementer og skolefester • Skolemiljøet bæres af god faglig undervisning i hverdagen suppleret af spændende emneuger og kulturtilbud. • Forældrene opfordres meget til at være ” i forældrerollen i forhold til alle klassens børn”, og forældrerådene gør en storindsats for at støtte op om klassens sammenhold. • Der arbejdes med en direkte involvering elevdemokratiet (elevråd) i alle afdelinger. • SFO afholder arrangementer som eks. overnatninger, fællesspisninger, aktiviteter på tværs af årgangene og børnemøder, hvor der er lejlighed til at tale med børnene om trivsel. • Ved modtagelse af børnene i Sfo og Klub, prioriteres det, at der er tid til at være de synlige voksne, der givertryghed ved at ”se” børnene. • På Løgstrup Skole arbejder vi seriøst på, at rumme skoledistriktets børn, samtidig med, at vi erkender når et barns tarv indebærer, at barnet bør have et andet skoletilbud. Mål • Det er et mål for Løgstrup Skole, at alle børn føler sig trygge ved at komme i skole, og at de oplever at blive hjulpet og forstået i de problemer, der uvægerligt vil opstå gennem et skoleforløb. Aktiviteter • Der skal løbende arbejdes med at eleverne taler ordentligt til hinanden. • Det er en del af elevernes dannelse på Løgstrup skole, at alle er ansvarlige for det fysiske og psykiske miljø, hvorfor dette indgår i lærernes og pædagogernes daglige arbejde med klasserne / grupperne. • Afdelingsteamsene holder øje med, at der er en god etik, i anvendelsen af den digitale del af elevernes miljø, og støttes i dette af Pædagogisk Service Center (PSC) og ledelsen. • I forbindelse med udbygning og renoveringen af skolen, arbejdes der på, at få skabt rammer for at holde jævnlige fællessamlinger i alle afdelinger til styrkelse af ”Vi kulturen” på skolen. Succeskriterier • Vi har nået vort mål, når alle skolens elever oplever skolen, som et trygt sted at være og lære. Et sted hvor man kan udvikle sine evner, og blive accepteret som den man er. Evaluering • Eleverne deltager mindst hvert tredje år i en evaluering af deres undervisningsmiljø. • Det er en fast del af elevrådsarbejdet, at samtale om miljøet på skolen. • Børnenes trivsel er et fast punkt på samtaler mellem hjem og skol og mellem hjem og fritidscenter.

Dokumenter

Trivselspolitik, Løgstrup Skole.pdf

Shape Created with Sketch.