Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lærerplaner

Det pædagogiske arbejde med børnene

Leg

Mål

Hvordan/ hvornår

Dokumentation

At barnet gennem leg udvikler sociale kompetencer

At styrke selvværd og identitet

At udvikle og støtte venskaber

At prioritere fantasien

Vi giver plads til at børnene selv er problem/konfliktløsere så længe det er pædagogisk forsvarligt.

Vi giver plads til at venskaber og relationer kan skabes og trives

Daglige observationer af børnenes leg.

Evalueringer.

 

 

Bevægelse og motion

Mål

Hvordan/hvornår

Dokumentation / målemetoder

At styrke motorik og koncentrationsevne.

At barnet tilegner sig viden om egen fysiske styrker og evner

Vi tilgodeser, at de forskellige bevægelsesformer, har plads i vores fysiske rammer.

Alle kan være med på deres niveau, både i ” ude tiden ”, hallen, og når vi er hjemme i skolens indendørs rammer.

 

Iagttagelser

Evaluering

 

Aktiviteter og samvær

Mål

Hvordan/hvornår

Dokumentation / målemetoder

At give oplevelser

At barnet gennem aktiviteter får afprøvet og udviklet sin kunnen indenfor nye områder.

At barnet får større selvtillid ved at kunne magte flere opgaver

At barnet oplever nærvær fra en voksen

At pædagogen får større kendskab til det enkelte barn.

At udvikle barnets evner til samarbejde og kunne modtage og give hjælp.

At udvikle nye kammeratskabsrelationer og sociale kompetencer

At lære gennem menneskelige relationer barn/barn og barn/voksen

Vi inddrager børnene i de daglige opgaver.

Alle kan være med på deres niveau.

Vi siger af og til ”skal” og opmuntrer og motiverer barnet

Vi arbejder i små grupper.Få børn pr. voksen, så der er tid til at spørge ind til barnet.

Vi laver grupper, hvor barnet møder nye børn og kan hjælpe hinanden og give af og få nye kunnen.

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringer

Iagttagelser.

Tilbagemeldinger fra børn/unge og forældre.

Udstillinger og foto/video.

Forestillinger/optræden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeaktiviteter

Mål

Hvordan/hvornår

Dokumentation / målemetoder

At opleve årstidernes skiften.

At komme i kontakt med og afprøve de 4 elementer: ild, jord, luft og vand med krop og sjæl.

At lære om liv og levende væsener og tage hensyn dertil.

At bruge og udvikle sin fantasi.

At få fælles oplevelser sammen med andre børn og voksne.

 

Ude tid hver dag efter skole uanset vejr og vind

 

Bruger børnenes/de unges ønsker og idéer.

Pædagogerne er ansvarlige for planlægning og udførelse af aktiviteterne.

Bruger naturen som et ekstra rum.

Har vores egne Shelters ved Hjarbæk fjord

Medlem af A-hus foreningen

 

Evaluering

Iagttagelser

Tilbagemeldinger fra børnene/de unge og forældre.