Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Cockpit

Cockpittet er en del af Løgstrup Skoles inklusionstilbud.

Cockpittet er et tilbud til børn med udfordringer inden for følgende områder:

  • Koncentration
  • Opmærksomhed
  • Ro
  • Tydelighed
  • Strukturering
  • Relationer
  • Egenforståelse

Hvis lærerteam på skolen og forældre skønner, at en elev har brug for en anden læringsmulighed end stamklassen, kan eleven få et kursus i Cockpittet af varierende længde og omfang. Eleven har materialer med fra faglæreren og arbejder med opgaverne i Cockpittet, hvor der er ro og større mulighed for voksenhjælp.

Der udarbejdes en handleplan, som typisk revideres to gange om året, hvori målene for Cockpitkurset og øvrige tiltag er beskrevet. Når eleven arbejder i Cockpittet, er der øget mulighed for at arbejde med individuel struktur og tage særlige hensyn til den enkelte elevs behov.

Cockpit-teamet tilbyder alternative læringsformer for at styrke motivationen til at arbejde fagligt. Derudover styrker læringsformen relationen mellem voksne og elever. I Cockpittet arbejdes med faglighed, sociale kompetencer og elevernes egenforståelse, som alle er vigtige parametre i forhold til trivsel.

Alle ansatte i Cockpit-teamet har uddannelser specielt rettet mod børn, som trives med at lære i alternative rammer, for så at have ro og overskud til at være i klassen resten af tiden. Tilknytningen til Cockpittet kan variere fra nogle timer om dagen til nogle timer om ugen, alt afhængig af den enkeltes behov. Eleverne har også mulighed for at have klassekammerater med på besøg.

Eleverne er piloter i eget liv. De voksne er flyveledere, som guider og hjælper eleverne sikkert videre.