Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Formål

Formålet med denne trafikpolitik er flerstrenget. Vi har først og fremmest en opgave i forhold til at understøtte børnenes evne til at mestre eget liv, og dermed også deres evne til at færdes trygt og sikkert i trafikken. Derudover har vi også en opgave i at bakke op om kommunale og nationale initiativer på området, så forældrene er bedst muligt støttede i arbejdet med børnenes læring om og færden i trafikken.

Endelig har vi også en opgave i at følge den trafikale situation omkring skolen, så vi kan støtte op om en hensigtsmæssig adfærd i trafikken og påpege, hvis der er områder, der bør have ekstra opmærksomhed af de forskellige interessenter.

Børnenes læring om trafikken
Vi skriver i formålet, at børnene skal mestre eget liv – også i forhold til trafikken. Vi opfordrer til, at så mange børn som muligt transporterer sig selv til skole hver dag. Til at støtte børnene i denne proces, har vi en række forskellige tiltag igennem skoleforløbet.

Trafikkendskab i 0. kl. – her under introduktion til skolepatruljens funktion samt gå-prøve.

Trafikinformatør i 9. kl.

Løbende information i alle klasser.

Skolepatrulje
Hver dag ved skoledagens start og slutning har vi skolepatrulje, som hjælper børnene sikkert over Skolegade. Vi anmoder om, at alle børn og forældre benytter fodgængerfeltet og ikke krydser vejen andre steder i umiddelbar nærhed.

Trafik omkring Løgstrup Skole
Vi har både fodgængere, cyklister, biler og buser kørende ved og omkring skolen. 

Specielt om morgenen oplever vi en del trafik - vi har både fodgængere, cyklister, biler og busser, som færdes ved og omkring skolen og vi skal passe på hinanden. Denne trafik foregår som oftest i et passende tempo og under hensyntagen til børnene og hinanden. Dette opfordrer vi som skole meget til at fortsætte. 

Der er parkeringsmuligheder på parkeringspladserne ved hallen og ved skolen/børnehaven, og så er der ved skolens hovedindgang etableret en rundkørsel som vi kalder "Kys & Kør".   

I Kys & Kør rundkørslen holder man ind til siden og siger farvel til sit- eller sine bøn og kører igen - det er ikke en parkeringsplads. På den måde får vi en mere smidig trafik om morgenen.

Sikkerhed i trafikken
Vi opfordrer til, at alle cyklende børn bruger cykelhjelm til og fra skole.

I forbindelse med skoleudflugter, hvor der cykles, er cykelhjelm obligatorisk. Og vi forventer i øvrigt at cyklen er i lovlig stand.

Færdselskontaktperson
Helle Würtz er skolens færdselskontaktlærer, og kan i forbindelse med skolens trafikpolitik kontaktes.
Skolen og Helle har samarbejde med Viborg Kommune om opdateret viden og materialer.

 

Kys og Kør