MENU
Aula_close Layer 1

Skolebuskørsel

Løgstrup Skoles skoledistrikt er geografisk et stort område, hvorfor en del af eleverne transporteres til skole.

For de elever, der bor udenfor byskiltet, og hvor skolevejen er kategoriseret som "farlig skolevej" er der etableret skolebusordning.

Skolebusserne køres i denne licitationsperiode af Terndrup taxa & Turistbusser, tlf 5164 3430. email: Viborg@terndruptaxa.dk

Skoleåret 2020/21
Til skole om morgenen kører skolebusserne efter køreplanerne i menuen til venstre

Hjemkørslen starter fra skolen hver dag kl. 13.10, 14.10 og kl. 15.10

Alle tider er ca. tider, og hjemkomsttiderne kan variere afhængig af hvilke børn, der er med på de enkelte ture.

Alle elever skal i år køre til og fra skole med den samme bus.

For yderligere oplysninger se Viborg Kommunes hjemmeside - kørsel med elever. http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Koersel-med-elever/Trafikfarlige-skoleveje

I vinterhalvåret kan det være nødvendigt helt at aflyse skolebuskørslen på grund af sne. Dette meddeles i Radio Viborg, fra kl. 6.30 (ca.), samt på Viborg Kommunes hjemmeside.
Selvom busserne ikke kører, vil der være pasning/undervisning på skolen, for de børn, som når frem.

Skolekort udstedes til folke- og friskoleelever.

Skolekortet er kun gyldigt på skoledage (mandag - torsdag til kl. 22.00, fredag kun til kl. 18.00). Der kan ikke gratis medtages børn under 12 år.

Skolekort kan kun bestilles gennem skolen.