Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

I skolen, hvor mange mennesker omgås hinanden, er det nødvendigt at tage hensyn til hinanden.
Vi har bestræbt os på at have så lille et regelsæt som muligt, men enkelte regler er dog nødvendige af hensyn til helheden og for at beskytte den enkelte

Indeordning:

Under forudsætning af rolig og hensynsfuld optræden må eleverne være inde i frikvartererne
Indskolingens elever må opholde sig indendørs/udendørs efter lærernes anvisning

Frikvarterstilbud:

Biblioteket: holder åbent i de store frikvarterer, så eleverne kan opholde sig her, hvis de vil læse, spille spil eller udøve andre stille aktiviteter efter aftale med de tilstedeværende voksne

Færdsel uden for skolen i skoletiden:

Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden - Særlig tilladelse kan dog indhentes hos klasselæren

Cykler og knallerter:

På skolens grund er kørsel med cykler og knallerter ikke tilladt i skoletiden. Cykler og knallerter parkeres i ved parkeringspladsen eller ved Løgstrup Hallen

Rulleskøjter og lignende:

Kørsel på rulleskøjter til og fra skole er på eget ansvar, og det er ikke tilladt at benytte rulleskøjterne i klasseværelser og på gange

Mobiltelefoner:

Eleverne må benytte mobiltelefonen i frikvarteret, men telefonen skal være slukket i timerne.
Overtrædes dette, inddrages mobiltelefonen, og kan efterfølgende udleveres på skolens kontor efter tilladelse fra forældrene

Rygning:

I henhold til gældende lovgivning er rygning ikke tilladt for eleverne på skolen

Sneboldkastning:

Kastning med sne er kun tilladt på særligt anviste steder

Oprydning:

Når klasselokaler, fællesarealer og faglokaler forlades skal

  • Stolene sættes op

  • Borde og vindueskarme ryddes

  • Tavlen viskes ren

  • Gulvet ryddes og fejes

   

Initiativer hvis regler ikke følges:

Vi henviser til:

Undervisningsministeriets bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen